Mastering

Wat is Mastering

Mastering is het (tegenwoordig vaak digitaal) afwerken van een (geluids)mix naar een constante totaalklank. Hierbij wordt de verhouding tussen alle frequenties beluisterd en zichtbaar gemaakt en worden er met diverse hulpmiddelen (zoals een equalizer, hardware en software) kleine klankcorrecties gedaan.

Wanneer moet een nummer gemasterd worden

Als je een muziekstuk wilt uitbrengen is het wel aan te raden en noodzakelijk om dit te masteren. Het belang is het optimaliseren van frequenties die ervoor zorgen dat jouw muziek beter gaat klinken, en daarom ook geschikt is gemaakt voor digitale platform.

Disc Description Protocol oftewel DDP wat betekent dat.

DDP staat voor Disc Description Protocol. DDP is een formaat voor het specificeren van de inhoud van optische schijven, zoals CD’s en DVD’s. Het wordt vaak gebruikt voor het aanleveren van masters ter duplicatie.

Wat is een ISRC code en wat kun je ermee.

Een International Standard Recording Code (ISRC) is een unieke code die een artiest, componist of producent aan een muziek-productie kan toekennen. De code bestaat uit 12 letters en cijfers. De laatste vijf cijfers kunnen door de artiest of producent zelf naar vrije wil gebruikt worden om deze toe te kennen aan zijn of werk. Door deze code is makkelijk te achterhalen wie de rechthebbenden van een werk zijn. Een ISRC code is aan te vragen bij de SENA.

Het aanleveren van een muziekstuk voor mastering.

Het aanleveren van een muziekstuk kan per mail verstuurd worden. Meestal gebeurd dit met wetransfer. Zonder plugins op de eindmix  -6db en als WAV formaat 44.1 khz  24 bit