Disclaimer voor Besteljeorkestband.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Besteljeorkestband.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Frans Verbeek . In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Besteljeorkestband.nl produceert orkestbanden met toestemming van Buma Stemra, en draagt hiervoor ook de rechten af bij deze organisatie. De kosten hiervan zijn doorberekend in de consumentenprijs zoals vermeld op onze website. U koopt dus ten alle tijden een legaal product.
Bij de door ons, in eigen studio vervaardigde orkestbanden, gebruiken wij ter illustratie een afbeelding van de oorspronkelijke platenhoes, uit respect voor het oorspronkelijke product.
Mocht een persoon of rechtsvorm problemen hebben met het gebruik door ons van dit beeldmateriaal, dan verzoeken wij om contact met ons op te nemen, zodat wij kunnen kiezen voor een visueel alternatief, of het toevoegen van namen van de makers, en/of een bronvermelding op grond van het citaatrecht.
Het is nimmer onze opzet om iemand, op wat voor een manier dan ook, te benadelen.